Stor utfartsterreng med mange valgmuligheter

Landskapet er variert og et ypperlig turterreng både sommer og vinter. Fra Mosletta mot Østrungen er det skogsterreng, som i høyere partier går over i bjørkeskog. Videre mot Bringen (1042 m.o.h.) og grensen mot Holtålen er det snaufjell. Adkomsten til Østrungen og områdene rundt er meget god med skogsbilveger av god stan- dard. Det er også båtplas- ser og adkomststier. Hovedvegen fra Mosletta er vinterbrøytet med parke- ringsplasser langs vegen og ved Østrungen.