Østrungen Friluftsleir

Østrungen Friluftsleir er et naturbasert opplevelses-produkt som skal forbruke de naturkvalitetene som finnes i området.
Kongstanken til friluftsmannen og gründeren, Odd Jarle Lien, er at leiren skal være et sted der mennesker skal trives og gi den enkelte flotte opplevelser. Miljøbevissthet har vært sterk priori- tert i dette produktet. Østrungen Friluftsleir vil hele tiden være under utvikling og tilpasses brukernes behov.