Kano og sykkelturer

Området rundt Østrungen er godt tilrettelagt for bruk av sykkel i turøyemed, med skogs- bilveier som faktisk gir muligheter for forholdvis lange turer. Kano kan benyttes i Østrungen og noen andre vann som er lett tilgjengelige.