Fiske

I området rundt Østrungen Friluftsleir er det mange store og små fiskevatn der ørreten vaker. Et eldorado for sportsfiskeren. I selve Østrungen, som ligger 430 m.o.h, har en strandlinje på 10 619 m og et areal på 1673 da., og like ved Østrungen Friluftsleir kan en fiske med stang, oter og garn.

Der Storbekken renner ut i Østrungen, er det tilrettelagt for bevegel- seshemmede med parkering og god adkomst ned til vannkanten og brygge.