Om Østrungen Friluftsleir

Østrungen Friluftsleir

Østrungen Friluftsleir er et naturbasert opplevelses-produkt som skal forbruke de naturkvalitetene som finnes i området.
Kongstanken til friluftsmannen og gründeren, Odd Jarle Lien, er at leiren skal være et sted der mennesker skal trives og gi den enkelte flotte opplevelser. Miljøbevissthet har vært sterk priori- tert i dette produktet. Østrungen Friluftsleir vil hele tiden være under utvikling og tilpasses brukernes behov.

Stor utfartsterreng med mange valgmuligheter

Landskapet er variert og et ypperlig turterreng både sommer og vinter. Fra Mosletta mot Østrungen er det skogsterreng, som i høyere partier går over i bjørkeskog. Videre mot Bringen (1042 m.o.h.) og grensen mot Holtålen er det snaufjell. Adkomsten til Østrungen og områdene rundt er meget god med skogsbilveger av god stan- dard. Det er også båtplas- ser og adkomststier. Hovedvegen fra Mosletta er vinterbrøytet med parke- ringsplasser langs vegen og ved Østrungen.

Fiske

I området rundt Østrungen Friluftsleir er det mange store og små fiskevatn der ørreten vaker. Et eldorado for sportsfiskeren. I selve Østrungen, som ligger 430 m.o.h, har en strandlinje på 10 619 m og et areal på 1673 da., og like ved Østrungen Friluftsleir kan en fiske med stang, oter og garn.

Der Storbekken renner ut i Østrungen, er det tilrettelagt for bevegel- seshemmede med parkering og god adkomst ned til vannkanten og brygge.

Jakt

I samarbeid med det lokale utmarkslaget er det gode forhold til jakt.

Vandreturer

Her i Østrungstraktene er mulighetene for vandreturer ypperlig. Området er rik på bær og sopp så her ligger mulighetene får selvplukk. Bringen er områdets høyeste fjelltopp. Mange hevder at fjellpartiene i området er spesielt “lettført” å gå i.

Kano og sykkelturer

Området rundt Østrungen er godt tilrettelagt for bruk av sykkel i turøyemed, med skogs- bilveier som faktisk gir muligheter for forholdvis lange turer. Kano kan benyttes i Østrungen og noen andre vann som er lett tilgjengelige.

Krigsepisoder

Østrungen har også en sterk krigshistorie med dramatiske hendelser for lokale motstandsfolk med tyske soldater.

Fakta

 • 4 laftehytter med 4 sengeplasser hver
 • Hyttene er utført i 6″ laft
 • Felles vedbu og utedo
 • Alle hytter et møblert
 • Felles grillhytte
 • Mulighet for båtleie
 • Åpen hele året
 • Utleie for egen sætervoll
 • Solcellestrøm
 • Utstyr for matlaging finnes i hyttene
 • Sengklær besørges av den enkelte
 • Vannpost på området