Velkommen til Østrungen Friluftsleir!

  • Stor utfartsterreng med mange valgmuligheter

  • 4 laftehytter med 4 sengeplasser hver

  • Her i Østrungstraktene er mulighetene for vandreturer ypperlig

  • I området rundt Østrungen Friluftsleir er det mange store og små fiskevatn der ørreten vaker

  • Landskapet er variert og et ypperlig turterreng både sommer og vinter

Østrungen Friluftsleir er et naturbasert opplevelsesprodukt som skal forbruke de naturkvalitetene som finnes i området.

Kongstanken til friluftsmannen og gründeren, Odd Jarle Lien, er at leiren skal være et sted der mennesker skal trives og gi den enkelte flotte opplevelser. Miljøbevissthet har vært sterk prioritert i dette produktet. Østrungen Friluftsleir vil hele tiden være under utvikling og tilpasses brukernes behov.

Les mer om tilbudet